Adevarata „Frică de Dumnezeu”

 Adevărata teamă (frică) de Dumnezeu
   Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!(Psalmi 33:8)
   cât de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă, când Îţi izbucneşte mânia? (Psalmi 76:7)
Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El. (Eccleziastul 3:14)

   Cineva, fără adevărata frică de Dumnezeu, nu ştie nimic (la fel ca în 1 Timotei 6:4), pentru că Frica de Domnul este începutul ştiinţei (Proverbe 1:7). Deci, este clar că nimeni nu poate să aibă ştiinţă dacă nu are frică de Dumnezeu, după cum este scris, „proştii şi nebunii vor urî ştiinţa” (Proverbe 1:22).

      1.  Omenirea toată este fără pricepere
   Orice om fără adevărata teamă de Dumnezeu este fără înţelepciune, pentru că adevărata frică de Dumnezeu este începutul înţelepciunii (Ps. 111:10). Iar despre cei ce nu se tem de Dumnezeu si nesocotesc Cuvântul, este spus ca sunt nebuni: „nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura” (Proverbe 1:7). Realitatea tristă este că toţi oamenii sunt stricaţi, iar starea mizerabilă a omenirii este arătată în Psalmul 14:1-3, dar cei mai mulţi răstălmăcesc adevărul, sunt proşti şi nu vor să asculte de “Cuvânt” ca să se pocăiască şi să vină la Dumnezeu să ceară înţelepciune: (Iacov 1:5)
  Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”(Iov 28:28 )
    frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.”(Romani 3:18) Tot astfel găsim scris: De aceea şi este plină inima oamenilor de răutate, şi de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc.(Eccleziastul 9:3) pentru că nu se tem de Dumnezeu (Psalmul 36:1), iar versetul 2 explică: Căci se măguleşte singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.

      2.  Frica Falsă

   Pentru a face lucrurile şi mai rele, falşii „învăţători creştini” distrag oamenii departe de la teama adevărată de Dumnezeu, drept urmare, oamenii continuă să fie proşti şi acest lucru este groaznic, deoarece; partea celor nebuni este ruşinea, şi va fi veşnică (adică iadul, Proverbe 3:35; Ieremia 23:40; Daniel 12:2). Cuvântul spune că, nu este nimic nou sub soare (Eclesiastul 1:9) şi aşa cum s-a întâmplat cu israeliţii din vechime tot aşa se întâmplă şi acum. De asemeni mai este scris:

   Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o învăţătură de datină omenească. De aceea voi lovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.” (Isaia 29:13-14)

   „Înţelepciunea oamenilor „înţelepţi”, a pierit în zilele noastre. Un exemplu grafic în acest sens este o carte scrisă de Randy Peterson şi David New. Titlul spune: Cum să te temi de Dumnezeu, fără a-ţi fi teamă de el (Victor Books, copyright 1994). Acest titlu este de-a dreptul stupid! Este ca şi cum ai spune: „Cum să-L iubeşti pe Dumnezeu, fără să-L iubeşti pe El”. În această carte, autorii scriu mereu acest mesaj: „Vei fi al lui Dumnezeu” – care se repetă în mintea multor oameni din această lume şi mai spun: – Ei se tem de un Dumnezeu abuziv, cel care îi va pedepsi, fără avertisment pentru păcatele nespecificate. O relaţie personală cu un astfel de Dumnezeu ar fi periculoasă, dacă ar fi posibil. (p.100)

  Randy şi David scriu ca şi cum Dumnezeu nu este aşa, totuşi adevărul este că: El este chiar aşa! Mai mult ca sigur că El va pedepsi şi fără avertisment pentru păcate nespecificate! Isus a avertizat de acest lucru în Luca 13.

   În vremea aceea au venit unii, şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor Galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi” le-a răspuns Isus „că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam, şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” (Luca 13:1-5)

   Isus a atras atenţia, prin două incidente, menţionând că poporul lui Dumnezeu nu au fost omorât că a fost mai rău decât alte popoare. Cu alte cuvinte, nu spune că au existat păcate deosebite sau specifice de care aceşti oameni să se fi făcut vinovaţi. Totuşi, Dumnezeu a venit, fără avertisment şi i-a omorât  (Deuteronom 32:39) şi Isus avertizează: că acelaşi lucru se va întâmpla şi cu voi, dacă nu vă pocăiţi.   Randy şi David numesc aceasta, abuz. Dumnezeu, o numeşte dreptate sau justiţie Căci toate căile Lui Sunt drepte (Deuteronom 32:4). De asemeni, Pavel a scris: Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce samănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6:7 şi  Numeri 32:23) Oamenii au semănat păcat (Romani 3:23) şi vor culege moartea (Romani 6:23; Apocalipsa 21:8). De aceea, Dumnezeu sigur va face aceasta (Apocalipsa 20:11-15). Dacă oamenii s-ar teme de acest Dumnezeu „abuziv”, cum Randy şi David susţin, ar avea o relaţie personală cu El (Psalmul 103:11-18; Ioan 17:3), dar, problema este că ei nu se tem de El (Romani 3:18) şi atunci ei sigur vor cunoaşte pentru totdeauna mânia Lui (ca în Apocalipsa 14:9-11). Minciunile Dlui Peterson şi Dlui New, sunt mai evidente, dar altele sunt mult mai subtile decât acestea. Unul din ei ar fi John MacArthur, care spune un lucru bun (Matei 12:34), dar apoi spune ceva greşit şi prin aceasta se ajunge la pierzanie (2 Petru 2:1-3). MacArthur pretinde a învăţa teama „sfântă” (dragostea de Dumnezeu, p. 11; Successful Christian Parenting, p. 78), dar această teamă „sfântă” nu este adevărata teamă sfântă, pentru că este în ipocrizie, printre altele el învaţă că: „Teama, Nu se referă la „a avea frică” (The MacArthur Study Bible,MacArthur Studiu biblic, p. 1771). În comentariul său referitor la Matei 10:28, unde scrie: Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. (Matei 10:28) MacArthur spune: „că nu este vorba de teamă sau, frică” atunci când se analizează „Acela”, care poate „distruge sufletul şi trupul în iad”! Aceasta ar fi mult mai înfricoşător şi îngrozitor dacă cineva poate „ucide trupul, dar nu poate ucide sufletul,” şi că ar putea fi un eveniment terific şi îngrozitor!

 Cu toate acestea, având „şi sufletul şi trupul” distrus în iad, înseamnă chin veşnic (ex. Apocalipsa 14:11; 20:10) deci, este mult mai înfricoşător şi îngrozitor! Aici, deci lipseşte credinţa simplă în ceea ce a spus Isus. Prin urmare, MacArthur dezvăluie necredinţa sa în cuvântul lui Dumnezeu. MacArthur susţine că „această teamă nu este frica”.  Cuvintele lui sunt cuvinte pline de nebunie (Ecleziastul 9:3) şi spune lucruri de nimic, vorbe goale (2 Petru 2:18).

      3.  De ce Frică de Dumnezeu?

   Pentru că Dumnezeul nostru este “un foc mistuitor” (Evrei 12:29; de asemeni: Isaia 33:14)! Oricine cunoaşte pe Dumnezeu, ştie că teamă înseamnă teamă (adică să-ţi fie frică), mai ales atunci când vine vorba de Cel Atotputernic. Pentru că, atât în severitatea Lui (Psalmul 90:11) cât şi în bunătatea Lui (Ieremia 33:9, Luca 5:26; 7:16), El este înspăimântător. Din El, prin El, şi pentru El Sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36) Fie că este vorba de binecuvântări, fie de nenorociriEu dau propăşirea, şi aduc restriştea”, (Isaia 45:7) de bine, sau de rău, (Plângerile 3:37-38), Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor, şi acesta este înfricoşător. Aşa cum a spus Iov:

   Dar Hotărârea Lui este luată, cine i se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, aceea face. El Îşi va împlini, deci, planurile faţă de mine, şi va mai face şi multe altele. De aceea tremur înaintea Lui, şi când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El. Dumnezeu mi-a tăiat inima, Cel Atotputernic m-a umplut de groază. (Iov 23:13-16)

   Dumnezeu are puterea, dreptatea, şi voinţa (El face tot ce vrea, după cum crede El de cuviinţă, Psalmul 115:3) adică, să distrugă viaţa ta (ca în Iov 1 ; 2) sau să te binecuvânteze (ca în Iov 42:10; Iacov 5:11), să te salveze de la chin veşnic (Evrei 7:25), sau să te ardă în iad pentru veşnicie (exemplu, Iuda 7).

   Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, Sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde el. (Deuteronom 10:14)   Şi:Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. (Psalmi 135:6)

  Bildad din Şuah pe bună dreptate a spus: Puterea şi groaza Sunt ale lui Dumnezeu” (Iov 25:1-2). Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! (Psalmul 24:1), Iată că toate sufletele Sunt ale Mele (Ezechiel 18:4), precum şi:   Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea. (Romani 9:18)

   El creează vase de cinste (îndurare) şi vase de ocară (Romani 9:21-23) şi face destine oamenilor, după cum vrea El, adică să fie în viaţa veşnică sau chin veşnic şi deci, nu depinde de cine face ceva, ori ba (Romani 9:11), ci doar de voia Sa (vers.16,18), după cum Î-i place Lui (Psalmul 115:3; Efeseni 1:5).    Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. (Iacov 4:12) Iar acesta este adevărul înspăimântător.   Psalmul 130 spune: Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii temut. (Psalmi 130:3-4) Îndurarea este de găsit doar în puterea şi voinţa Celui Atotputernic.
   Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, şi Domnul, Dumnezeu, ne poate scăpa de moarte. (Psalmi 68:20)
   La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! (Daniel 9:9)
   A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! (Apocalipsa 19:1)
   „De aceea oamenii trebuie să se teamă de El” (Iov 37:24), ei ştiu că acolo se află singura lor speranţă (Fapte 4:12). Pentru că: Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. (Psalmi 147:11; şi Luca 1:50, Fapte 10:35)   Dar,… Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ (Psalmi 34:16) precum şi pentru a-i distruge pentru totdeauna în iad (Isaia 66:24; Apocalipsa 20:10-15; 21:8). Astfel, David a scris: să mă închin cu frică în Templul Tău cel Sfânt. (Psalmi 5:7) Cântecul Mielului, întreabă: Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? (Apoc. 15:4) Numai prostul nu (Prov. 13:16; 14:16).

      4.  Frica Adevărată Îngrozeşte

   În Osea 13:1 Domnul descrie cum Efraim se simţea bine când „răspândea groaza în Israel” şi aşa suntem noi, dacă suntem îngroziţi literalmente în faţa lui Dumnezeu. Adevărata frică biblică îngrozeşte pentru că: într-adevăr Dumnezeu, este atât de temut că de fapt provoacă literal groază înaintea Lui. Daniel scrie despre regele Nebucadneţar:

   Şi din pricina mărimii pe care i-o dăduse (Dumnezeu), toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau şi tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia, şi lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia, şi scobora pe cine voia. (Daniel 5:19)

   Oamenii, din zilele împăratului Nebucadneţar au avut motiv să tremure în mod corect şi aveau teamă în faţa unui rege atât de puternic (Proverbe 24:21; Romani 13:7). Nebucadneţar a făcut tot ce ia plăcut, cum numai un adevărat rege poate să facă (Eclesiastul 8:1-2). Aşa cum Dumnezeu face. Prin urmare, dacă oamenii din zile lui Daniel pe bună dreptate, şi literalmente tremurau şi se temea înaintea unui rege pământesc, un om în ale cărui nări nu este decât suflare (Isaia 2:22), cu cât mai mult ar trebui să ne temem şi să ne îngrozim noi înaintea: fericitului şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor (1 Timotei 6:15; şi Psalmul 103:19?) Dumnezeu este Împărat în veci de veci (Psalmul 10:16, 29:10), El spune: Eu dau viaţă şi Eu omor (Deuteronom 32:39), ţine în viaţă pe oricine doreşte El: Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo (1 Samuel 2:6), El face pe neamuri să crească, şi El le nimiceşte (ex. Iov 12:23), ridică şi coboară pe oricine doreşte El (ex. Luca 1:52). Nu numai asta, dar ca rege al tuturor lucrurilor din creaţia Sa (Psalmul 47:7), lucrarea Lui provoacă teamă şi groază înaintea Lui. Elihu, care a ştiut frica de Dumnezeu şi tremura înaintea Lui, a spus:

   Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe, numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns. Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă ploaia, pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor. Şi cine poate pricepe ruperea norului, şi bubuitul cortului Său? Iată, El Îşi întinde lumina în jurul Lui, şi acoperă adâncimile mării. Prin aceste mijloace, El judecă popoarele, şi dă belşug de hrană. Ia fulgerul în mână, şi-l aruncă asupra potrivnicilor Lui. Dă de veste că e de faţă printr-un bubuit, şi până şi turmele Îi simt apropierea. La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot, şi sare din locul ei. (Iov 36:26-37:1)
   Dumnezeu este într-adevăr mare, şi lucrările Sale în creaţie sunt măreţe. El face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem. (Iov 37:5) Iar aceasta ar trebui să cauzeze groază şi teamă înaintea Lui, ca rege al slavei (Psalmul 24:7-10) El însuşi spune:
   Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?” Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veşnic pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi Sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă dârză şi răzvrătită; se răscoală, şi pleacă, şi nu zic în inima lor: „Să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie, şi ne păstrează săptămânile Hotărâte pentru seceriş. „Din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi. (Ieremia 5:22-25)
   „Împăratul lui Israel”, (Isaia 44:6) El Însuşi face apel la activitatea Sa în creaţie şi arată israeliţilor să se încreadă în El şi să aibe frică de El, căci Domnul se va îngrijii de toate lucrurile, dar fărădelegile lor îi ţin departe de aceste lucruri bune, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi.
   În Ieremia găsim scris: Nici unul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu, şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se cuvine teama; căci între toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, nici unul nu este ca Tine. (Ieremia10:6-7)
  Nu este nimeni ca Împăratul Iudeilor (Marcu 15:2). Căci Domul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii. Căci toţi dumnezeii popoarelor Sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile. (Psalmul 96:4-5; şi 1 Cronici 16:25; Psalmul 48:1)
   Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă. (Psalmi 145:3)

   Împăratul Dariu, după ce a văzut îndurarea măreaţă a lui Dumnezeu faţă de Daniel (un iudeu: Romani 2:28-29), a făcut această declaraţie: către toate neamurile, şi către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăţia sa:

   Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu, şi El dăinuieşte veşnic; împărăţia Lui nu se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghiarele leilor!” (Daniel 6:26-27)

   Dariu pe bună dreptate, a decretat că oamenii trebuie să tremure şi să se teamă înaintea Dumnezeului lui Daniel, pentru că este acelaşi decret pe care Împăratul sfinţilor l-a făcut (Apocalipsa 15:3). Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.” (Isaia 8:13) Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, (Psalmi 114:7; şi 1 Cronici 16:30; Psalmul 96:9; 99:1; Ioel 2:1; Efeseni 6:5; Filipeni 2:12).  Psalmistul a scris aceasta „Împăratului veşnic” (Ieremia 10:10): Mi se înfioară carnea de frica Ta, şi mă tem de judecăţile Tale. (Psalmi 119:120)    Această declaraţie este făcută în dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu (de exemplu, Psalmul 119:47-48, 97, 113, 119, 127, 159, 163-165, 167). Astfel, este făcută în contextul dragostei copleşitoare pentru Dumnezeu (Marcu 12:30), de vreme ce Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt una (Ioan 1:1). Prin urmare, Dumnezeul iubitor şi cei ce se tem de El sunt un tot (congru). De asemenea, frica de Domnul şi bucuria în Domnul, merg împreună.  
   Aşa cum este scris: Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurând. (Psalmi 2:11) În teama adevărată de Dumnezeu, este frică şi cutremur cu bucurie în Domnul (Filipeni 4:4) şi este armonie de asemeni. În cele din urmă, este după voia lui Dumnezeu care a găsit-o în inimile lor, a celor aleşi de El (Psalmul 65:4) ei se tem de cuvântul Său (ex. Ezra 9:4; 10:3), după cum spune Domnul:

   Toate aceste lucruri, doar mâna Mea le-a făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa” -zice Domnul. ,Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. (Isaia 66:2 şi vs 5)

      5.  Adevărata Frică Întoarce (Îndreaptă)

   …. dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. (Proverbe 13:19) Prin urmare, cei ce pretind că se tem de Dumnezeu, dar continuă în păcatul lor, sunt proşti şi mincinoşi (1 Ioan 2:4), după cum este scris:
 Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocoteşte. ( Proverbe 14:2)

   Nu se poate ca cineva care se teme de Dumnezeu, să continue în păcat fără să se pocăiască, pentru că: prin frica de Domnul se abate de la rău. (Proverbe 16:6) Cei care se tem de Dumnezeu, se pocăiesc şi primesc mustrarea (Proverbe 12:1; 15:5), pentru că ei ştiu că este modul în care au viaţa (Proverbe 6:23). Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. (Proverbe 14:27) Cei răi, sunt cei care nu se tem de Dumnezeu (Romani 3:18), ei iubesc moartea (Proverbe 8:36), urăsc certarea (corectarea) (Proverbe 1:22; 12:1; 13:18, 15:10), şi nu se abat de la căile lor rele (de exemplu, Proverbe 1:30; Isaia 9:13; Ieremia 15:7; 36). Cei buni şi Evlavioşi, sunt cei ce se tem de cuvântul Său, (Psalmul 141:5), pentru că:

   Totuși, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruieşte multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu, şi au frică de El. Dar cel rău, nu este fericit şi nu-şi va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. (Eccleziastul 8:12-13)

   Ar putea fi desigur, oameni răi ce par a „se teme de Domnul” (de exemplu, 2 Regi 17:24-41), dar adevărul este că dacă nu se întorc de la faptele lor rele (Proverbe 16:6) ei dovedesc că „Nu se tem de El” (ca în 2 Regi 17:34), în schimb, renunţă la El. Pentru că Dumnezeu nu este în nici unul din gândurile lor (Psalmul 10:3-4). Mai mult decât atât, există frică într-adevăr a nelegiuitului în Scriptură (ex. Geneza 3:10; 18:15, Marcu 11:18; Apocalipsa 6:15-17). Totuşi nu-i nici o teamă în acest context, prin urmare este în neascultare de Dumnezeu, astfel ei sunt pur şi simplu răi, şi nu este adevărata teamă după voia lui Dumnezeu. Chiar şi dracii se înfioară (Iacov 2:19), şi ei în mod corect fac acest lucru, pentru că Dumnezeu este înfricoşător, în plus, ei nu au nici o speranţă de mântuire (Matei 8:29; Evrei 2:16).

      6.  Adevărata frică urăşte răul

   O definiţie biblică a fricii de Domnul, o găsim în Proverbe 8:13.

Frica de Domnul este urîrea răului (Proverbe 8:13). Înţelepciunea continuă în Proverbe 8:13 afirmând că ea urăşte trufia, mândria, purtarea rea, şi gura …mincinoasă. Ea urăşte gura din zilele de acum, care desigur este conectată la un trup, o persoană.

   Domnul declară: Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi Sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârnește certuri între fraţi. (Proverbe 6:16-19)

   Ochii trufaşi, o limbă mincinoasă, mâinile, inima, şi picioarele, toate sunt părţi dintr-o fiinţă umană, şi Dumnezeu spune aici… că El le urăşte. Oameni răi sunt răi. Aşa cum Dumnezeu nu separă aceste membre ale corpului de la aceşti oameni, tot astfel Dumnezeu nu separă păcatul de păcătos, până când El nu-i mântuieşte. Şi astfel, Proverbe 6 continuă şi în mod clar spune că Domnul urăşte mărturia mincinoasă şi cel care stârnește certuri. Acestea sunt tipuri de persoane pe care Domnul le urăşte. De fapt, Dumnezeu urăşte pe „cei ce fac fărădelegea” (Psalmul 5:5; a se vedea, de asemenea, Psalmul 5:6, 11:5), dar şi pe cei ce nu se tem de El. David, care se temea de Dumnezeu (2 Samuel 23:3 / 1 Regi 15:5), şi era după voia lui Dumnezeu, a exprimat aceasta: Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită în Psalmul 139.

   Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc, şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei. (Psalmi 139:21-22, şi Psalmi 26:5, 31:6; 119:113)

   Aşa cum este scris, ei sunt duşmani într-adevăr. Cei ce nu au teamă de Dumnezeu, urăsc pe cei ce o au, dar ura lor este nelegiuită şi rea. Ei urăsc; astfel pe Dumnezeu (Romani 1:28, 30), şi poporul Său. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. (Proverbe 29:27) Ura este reciprocă, dar una este justificată, cealaltă nu.

      7.  Adevărata Frică este Încrezătoare
   Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. (Proverbe 14:26; şi Psalmul 112:7-8) Teama adevărată de Dumnezeu nu produce o laşitate, ci mai degrabă îndrăzneală, astfel cum Proverbe 28:1 spune: Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr. Cei fricoşi şi laşi, merg în iad (Apocalipsa 21:8), dar cei drepţi, şi anume cei care se tem de Dumnezeu, ei nu sunt în nici un fel laşi, ci mai degrabă au îndrăzneală ca un leu. Oamenii cu teamă de Dumnezeu, sunt capabili să trăiască încrezători chiar şi în faţa unor circumstanţe înfricoşătoare. După cum frica de Domnul dă instrucţiuni:
   Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. (Proverbe 3:21-26)

   Somnul este un timp foarte vulnerabil. Cineva ar putea intra pe furiş peste tine şi să te omoare (ca şi în Judecători 4:21 sau 2 Samuel 4:5-12). Dar cei care au frică de Dumnezeu, nu se tem. Ei au somnul dulce. Ei au pace (Isaia 26:3; Filipeni 4:6-7), şi sunt încrezători chiar şi în faţa terorii, sau a anumitor probleme din partea celor răi. Şi, astfel ei nu se tem de nimic. După cum David a scris:

   Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:3-4) Răspunsul? Nimic. Deoarece Dumnezeu, de la început ştie ce are să se întâmple (Isaia 46:10). Astfel:  Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7) Aşa că, cei care se tem de Domnul au mare încredere (Proverbe 14:26), chiar şi în faţa celei mai înfricoşătoare situaţii; este hotărârea veşnică a lui Dumnezeu. Cei care se tem de Dumnezeu, au o mare îndrăzneală (Efeseni 3:12; Evrei 4,14-16; 10:19), după cum 1 Ioan 4:17-18 declară:

   Cum este El, aşa Suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

   Cei care se tem de Dumnezeu, cred în mila Lui (Psalmul 103:11-18). Ei cred în iertarea Sa (Ioan 3:16), şi ei ştiu că vor avea viaţa veşnică (1 Ioan 5:13). Ei au îndrăzneală în ceea ce priveşte „ziua judecăţii,” pentru că nu se tem de osândire (Romani 8:1). Ei nu se tem de chin. Ei aşteaptă cu nerăbdare recompensa lor (Apocalipsa 22:12-14), pentru că ei cunosc pe Dumnezeu, şi El este Cel ce răsplăteşte celor care Îl caută cu sârguinţă (Evrei 11:6; 9:27-28).

   Frica izgonită din 1 Ioan 4:17-18 este teama ce implică chinul (versetul 18). Aceasta este frica de condamnare. Nu frica de Dumnezeu este cea izgonită. Deoarece, dacă este vorba de înţelepciune şi pricepere… ar fi oare izgonite? (Iov 28:28)! De fapt chiar frica de Dumnezeu, este cea care izgoneşte alte temeri; cum ar fi frica de om (Isaia 8:11-13; Psalmul 27:1; Proverbe 29:25), laşitatea (2 Timotei 1:7), şi frica de moarte (Romani 8:15; Evrei 2:14-15), care include şi teama de condamnare (moartea a doua, Apocalipsa 21:8). Cei care se tem de Dumnezeu, se tem de Cel care „după ce a ucis, are putere să arunce în iad” (Luca 12:4-5). Prin urmare, ei se poartă cu frică în timpul pribegiei lor pe acest pământ (Romani 11:20-22; 1 Petru 1:17) fiind foarte motivaţi de această teamă (2 Corinteni 5:11), ei își pun întreaga speranţă în harul lui Dumnezeu (1 Petru 1:13). Ei se grăbesc să intre în odihna Lui (Evrei 4:11), deoarece ei ştiu că nu există nici o altă modalitate de a scăpa de mânia Celui Atotputernic (Ioan 3:36), decât să se teamă de El şi să se încreadă în mântuirea Lui (Psalmul 119:166 ). Astfel că, omul lui Dumnezeu ascultă învăţăturile, după cum este scris:

   Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.(Eccl. 12:13-14)

   Iov, un om care a fost îngrozit şi a tremurat înaintea lui Dumnezeu (Iov 23:13-16), a avut această încredere care vine cu frica de Dumnezeu. El a vorbit de acesta în Iov 19:25-27. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu. Iov,dorea acea zi în care să-L poată vedea pe Dumnezeu. El nu a avut nici o ruşine în ceea ce priveşte acea zi, ci mai degrabă o mare încredere, tot astfel a fost şi David când a scris în Psalmul 61: Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău (Psalmi 61:4) Aceasta este încrederea tuturor celor care se tem de El (Ps. 65:5). Din moment ce aceştia se tem de El (Luca 12:4-5), ei nu trebuie să aibe teamă de vreo nenorocire (Luca 12:4-7; a se vedea, de asemenea, Exodul 20:18-20; 1 Samuel 12:20-25; Matei 17:5-7), după cum Proverbe 1:33 spune: dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

      8.  Frica adevărată are Mulţumire (satisfacţie)

   În această încredere care vine în frica adevărată de Dumnezeu, există o mare satisfacţie, de asemenea. Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. (Proverbe 19:23) Cu ani în urmă Mick Jagger a cântat: „I can’t get no satisfaction.” „Eu nu pot avea nici o satisfacţie.” Acesta a fost pentru că el, nu se temea de Dumnezeu (Romani 3:18).   Tot astfel, dar cu mai mulţi ani în urmă împăratul David, care se temea de Dumnezeu, a cântat: Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. (Psalmi 23:1) David ştia că nu va duce lipsuri. El a ştiut că va rămânea în satisfacţie, deoarece ştia că Domnul nu-l va părăsi (Evrei 13:5). Chiar dacă „ochii omului nu se pot sătura” (Proverbe 27:20), cei care se tem de Domnul găsesc mulţumiri în ceea ce este puţin, sau mult (Efeseni 5:5; Evrei 13:5). Ei sunt mulţumiţi de bunătatea Lui (Psalmul 36:7-8; 37:19; 63:5; Proverbe 14:14), pentru că ei iubesc pe Domnul şi urăsc posesiunile lor (Luca 14:33; 16:13).

       9.  Teama Adevărată este Înţelepciune

   Având în vedere că frica de Dumnezeu este înţelepciune (Iov 28:28), nu este de mirare că cei care se tem de Dumnezeu, sunt învăţaţi de Dumnezeu, şi prin urmare, au înţelepciunea lui Dumnezeu. Astfel Psalmul 25 spune: Cine este omul, care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă. (Psalmi 25:12) Cei care se tem de Dumnezeu, au ungere de la Domnul (1 Ioan 2:27) şi primesc instrucţiuni de la El.   Aşa cum este scris:

   Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, şi legământul făcut cu El le dă învăţătură. (Ps. 25:14)
   Alte traduceri spun: Secretul Domnului este pentru cei ce se tem de El,şi legământul făcut cu El le dă învăţătură. (Ps. 25:14)
       10.  Teama Adevărată este Cuvântul lui Dumnezeu
   În contextul legii Domnului, mărturia Domnului, statutul Domnului, porunca Domnului, şi hotărârile Domnului, este frica de Domnul. Toate acestea sunt sinonime pentru cuvântul lui Dumnezeu (ex., Psalmul 119), inclusiv „frica de Domnul” (Psalmul 19:9). Frica de Domnul nu este numai începutul înţelepciunii şi cunoştinţei (Proverbe 1:7; 9:10), dar este înţelepciune (Iov 28:28). După cum Hristos este înţelepciune (1 Corinteni 1:24, 30), iar Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:1, 14; Apocalipsa 19:13). Prin urmare, Hristos este înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu, tot astfel frica de Domnul este înţelepciunea şi cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 15:33 spune: „frica de Domnul este şcoala înţelepciunii.” Aceasta descrie bine cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum Pavel a scris: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, (2 Timotei 3:16) De asemenea, Proverbe 13:13 spune:
   Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. (Proverbe 13:13)
   Teama de poruncă şi teama de Dumnezeu este unul şi acelaşi lucru.

       11.  Frica adevărată este Dumnezeu Însuşi

   Frica de Domnul, este într-adevăr Scriptura: Cuvântul lui Dumnezeu, şi înţelepciunea lui Dumnezeu: este Hristos; tot astfel frica de Domnul, este Dumnezeu Însuşi (Ioan 1:1). Proverbe 2:5 ilustrează bine acest lucru: atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Astfel, se înțelege că frica de Domnul este găsirea cunoştinţei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, frica de Domnul, este Dumnezeu.

        12.  Teama Adevărată ţine în veci

   Unii ar putea argumenta, că cineva odată ce ajunge să cunoască pe Domnul, nu se mai teme de El, dar acest lucru ar fi o minciună. Proverbe 23:17 spune: Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi, ci să aibă totdeauna frică de Domnul; Totdeauna înseamnă continuu (mereu). Aşa cum Proverbe 28:14 spune, „Ferice de omul care se teme necontenit„. De asemenea, Psalmistul în Psalmul 119, scrie: Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine! (Psalmi 119:38) Teama de Dumnezeu este un mod de viaţă. Aceasta nu este ceva făcut iniţial, iar apoi s-a terminat (altfel ar fi o pervertire a: 1 Ioan 4:17-18), după cum ilustrează Psalmul 72:   Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele, şi cât se va arăta luna, din neam în neam; (Psalmi 72:5)   Şi în viitor, oamenii vor fi cu frica lui Dumnezeu (de exemplu, Psalmul 67:7; 102:15; Isaia 29:23; Osea 11:10-11; Mica 7:17), chiar şi în veşnicie oamenii vor avea frică de Domnul, pentru că:

  Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului Sunt adevărate, toate Sunt drepte. (Ps.19:9)

    Original text: The True Fear of God, by Darwin Fish
Traducerea: Vasile Sanda

   Tot ce-i italic este din Biblie. (D.Cornilescu)

Un răspuns la „Adevarata „Frică de Dumnezeu”

  1. Pingback: ADEVARATA „FRICĂ DE DUMNEZEU” – ARMONIA MAGAZINE – USA·

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s